karde edilmemiş, taranmamış veya iplik imali için diğer surette hazırlanmamış ithalatı konusu

23.08.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan aşağıdaki Tebliğ  ile İran menşeli 5503.20.00.00.00 GTİP’li Sentetik devamsız lifler (karde edilmemiş, taranmamış veya iplik imali için diğer surette hazırlanmamış)(Poliesterlerden) için 4 yıl süre ile Ek Mali Yükümlülük getirilmiştir.   Bilgilerinize sunulur.       23 Ağustos 2013  CUMA Resmî Gazete Sayı : 28744 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE ...
jeneratör