YSK Oy Pusulalarını basacak firmalara Jeneratör şartı koştu

Cumhurbaşkanlığı seçimi için 222 milyon oy pusulası basılacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Cumhurbaşkanlığı seçimleri için açtığı oy pusulası ihalesinde jeneratörü şart koştu. Şirketler, 221 milyon 547 bin 240 oy pusulası basmak için YSK’ya bu konuda taahhüt verecek. Ayrıca ihale alan şirketin teslimatı 3 saat geciktirmesi halinde sözleşmesi feshedilecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI seçimi için 221 milyon 547 bin 240 oy pusulası bastırılacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy pusulası ihalesi açtı. 9 Temmuz tarihine kadar teklif verilebilecek ihalenin şartlarından birisi de ‘jeneratör’ şartı olacak. Şirketler bu konuda YSK’ya taahhütname verecek. Taahhütname, “2014 yılında yapılacak Cumhurbaşkanı Seçiminde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Basımında Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Şartname’de aranılan; makine ve teçhizatın elektrik güçlerini karşılayabilecek kapasitedeki jeneratörü/jeneratörleri, basım işine başlanılmadan önce işyerlerinde çalışır vaziyette bulunduracağımı beyan ve taahhüt ederiz” şeklinde olacak.

İLK BASIM 15 TEMMUZ

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılacak oy pusulalarına ilişkin ihaleyi YSK adına Devlet Malzeme Ofisi açtı. İhaleye İstanbul ve Ankara ili sınırları içindeki istekliler katılabilecek. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 15 temmuz tarihinde oy basımına başlanacak. İlk oylama, ikinci oylama ve referandum için ayrı ayrı 73 milyon 849 bin 80 oy pusulası basılacak. Referandumda kullanılacak olan 73 milyon 849 bin 80 adet oy pusulası iki renkli olacak. İki ayrı oylama için basılacak 147 milyon 698 bin 160 adet oy pusulası ise 4 renkli olarak basılacak. Bunun 3 milyon 70 bin 80’i yurtdışı, 1.5 milyonu gümrükler ve 69 milyon 279 bin adeti de yurtiçi için olacak.

TESLİM TARİHLERİ

17 Temmuz günü yurtdışında kullanılacak oy pusulası ve referandum oy pusulaları teslim edilecek. 18 Temmuz günü gümrüklerde ilk oylama ve referandumda kullanılacak oy pusulaları verilecek. 3 Ağustos günü yurtiçinde ilk oylamada ve referandumda kullanılacak oy pusulaları teslim edilecek. 11 Ağustos günü ikinci oylamaya ait aday listesi saat 1.00’de yükleniciye verilecek. Aynı gün yurtdışında ikinci oylamada kullanılacak oy pusulaları saat 17.00’de, 12 Ağustos’ta gümrüklerde ikinci oylamada kullanılacak oy pusulaları ve son olarak da 19 Ağustos’ta yurtiçinde ikinci oylamada kullanılacak oy pusulaları da saat 17.00’de teslim edilecek.

Günde 16 saat çalışma şartı

İHALEYE gireceklerin basımı yapacak yerlerde ve işin yapılacağı yerlerde hangi şartları taşıyacağı da şartnamede sıralandı. Oy pusulalarının basılacağı yerlerde en az 2 adet asgari 70×100 cm ebadında ve en az 4 renkli ofset baskı makinesi, en az 1 adet asgari 70×100 cm ebatında ve en az 2 renkli ofset baskı makinesi, en az 3 adet kağıt kesim makinesi (giyotin) ve bu makinelerin elektrik güçlerini karşılayabilecek kapasitede jeneratör bulundurulacak. İşin yapılaca yerin su basma riski olmayan ve kağıt sirkülasyonuna
uygun olacak yeterlilikte kapalı alana, günde asgari 16 saat çalışma kapasitesine, bu makineler için şartnamede belirtilen işi teslimat programına uygun olarak teslimatı sağlayacak sayıda ve yeterlilikte personele sahip olması gerekecek.

3 saat gecikmede sözleşme iptal

İHALE şartlarına göre teslimat programına uyulmazsa saat başı para cezası uygulanacak. İlk bir saat için sözleşme bedelinin binde 5’i ceza söz konusu olacak. Eğer gecikme 1 saati aşarsa her saat için sözleşme bedelinin yüzde 1’e ceza uygulanacak. Ceza tutarı her bir teslimat için ayrı ayrı hesaplanacak. Gecikme her durumda 3 saati aşamayacak. Aski halde sözleşme feshedilecek. Ayrıca 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Seçim Suçları ve Cezaları bölümünde yer alan hükümler uygulanabilecek. Ancak ihale duyurusunda hangi hükümlerin uygulanacağı açık bir şekilde yer almadı.

Neden üç pusula?

İKİ turlu Cumhurbaşkanlığı seçimi için üç oy pusulası basılması gerekebilir. İlk pusulada, ilk tur seçime katılacak bütün adaylar yer alacak. İkinci tura kalırsa oy pusulasında, en çok oyu alan iki adayın ismi yer alacak. İkinci tur oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü, seçilme yeterliliğini kaybetmesi veya çekilmesi, böylece tek adayın kalması halinde seçim referandum şeklinde yapılacağından buna uygun pusula basılması gerekebilecek.

Leave a Reply

  

  

  

jeneratör